Sudije

György Tesics (HU) – I i VIII FCI grupa
Jan Ryk (POL) – V i X FCI grupa
Aleksandar Gavrilović (SRB) – VI i II (molosi) FCI grupa
Dragan Ristić (SRB) – II (ostatak) i VII FCI grupa
Nenad Dević (SRB) – III i IV FCI grupa
Branko Milenković (SRB) – IX FCI grupa.